Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie

      Co to jest?
ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY

 

Bogdana Cyborowska-Moch - budyek ul. Kamienna 18

Anna Arszyńska - budynek ul. Hallera4

 

Bogdana Cyborowska-Moch - budyek ul. Kamienna 18

Anna Arszyńska - budynek ul. Hallera4

Wykształcenie: wyższe
  Pełni funkcję od:  01.09.2018 r.

1. Zastępuje dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności,
2. Sporządza plan zajęć pozalekcyjnych pozalekcyjnych nadobowiązkowych,
3. Opracowuje plan nadzoru pedagogicznego,
4. Organizuje zastępstwa doraźne i długoterminowe,
5. Opracowuje tematykę hospitacji,
6. Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły,
7. Opracowuje i czuwa nad realizacją harmonogramu konkursów przedmiotowych,
8. Współpracuje przy opracowaniu programu pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
9. Kontroluje realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
10. Współpracuje przy planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu wewnątrzszkolnego mierzenia
      jakości pracy szkoły,
11. Hospituje zajęcia nauczycieli,
12. kontroluje realizację programów wychowawczych poszczególnych klas,
13. Współpracuje z Radą Samorządu Uczniowskiego,
14. Opiekuje się organizacjami działającymi na terenie szkoły,
15. Opracowuje przydział dodatkowych czynności dla nauczycieli,
16. Opracowuje i czuwa nad realizacją planu doskonalenia zawodowego nauczycieli (WDN),
17. Opracowuje i czuwa nad realizacją harmonogramu imprez objętych kalendarzem imprez  
      miejskich, powiatowych, wojewódzkich,
18. Dba o współuczestnictwo szkoły w życiu kulturalnym i sportowym miasta reprezentując Małą
      Ojczyznę” w regionie,
19. Dba o promocję szkoły w środowisku,
20. Sprawuje nadzór nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek szkolnych i wyjść do     
       najbliższego otoczenia,
21. Sporządza raport o pracy szkoły w części wynikającej z zakresu obowiązków,
22. Stoi na czele zespołu wychowawczego,
23. Odpowiada za realizację programu pracy wychowawczej szkoły,
24. Do jej kompetencji należy: kontrola dokumentacji szkolnej związanej z wychowawczym i      
      dydaktycznym, omawianie hospitacji i udzielanie zaleceń, wnioskowanie nauczycieli do nagród i 
      kar, udzielanie zgody na wyjazdy klas na wycieczki, wydawanie zaleceń dla  nauczycieli w
      zakresie pracy wychowawczej,
25. Wykonuje polecenia dyrektora szkoły nieujęte w zakresie obowiązków, a wynikające z 
      potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3453
Wprowadzony przez: Renata Dzikowska
Data opublikowania: 2005-03-10 08:23:59
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-09-17 09:51:43 Bogdana Cybowoska-Moch
2018-09-17 09:47:00 Bogdana Cybowoska-Moch
2018-09-17 09:33:04 Bogdana Cybowoska-Moch
2018-09-17 09:30:10 Bogdana Cybowoska-Moch
2018-09-13 14:11:58 Jan Fabiszak
2010-06-26 11:22:51 Jan Fabiszak
2006-02-28 08:29:54 Renata Dzikowska
2006-02-28 08:29:25 Renata Dzikowska
2006-02-28 08:24:43 Renata Dzikowska