Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. gospodaruje samodzielnie przekazanymi nieruchomościami i majątkiem ruchomym na podstawie umów użyczenia zawartych pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a PCZ Sp. z o.o.