Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Dziecka w Cieszynie
Dom Dziecka w Cieszynie
43-400 Cieszyn ul. Ignacego Kraszewskiego 2
tel./fax: 33 85 77 907
NIP: 548 11 18 969
REGON: 072339260
Konto: 46 1030 1087 0000 0000 9260 0009
 
Oddział w Dzięgielowie
tel. 33 85 29 135
http://nbip.pl/ddcieszyn/i/?i=35158