Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Kultury w Iłży

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Muzeum Regionalnego w Iłży

Sprawozdanie Finansowe za rok 2018
Domu Kultury w Iłży

DOM KULTURY  w IŁŻY
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

MATERIAŁY PLASTYCZNE

NA MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI

W IŁŻY

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PZP
NR 09/2019

 

Dotyczące rozstrzygnięcia postępowania zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego poprzez zaproszenie potencjalnych podmiotów do składania ofert na dostawę:

Dostawa oprogramowania do obsługi finansowo – księgowej
Domu Kultury w Iłży wraz ze związanymi z oprogramowaniem usługami.

DOM KULTURY w Iłży ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:

OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ

DOMU KULTURY  W IŁŻY

DOM KULTURY w Iłży

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej ( ofertowej) na zadania pn.:

OCHRONA IMPREZ PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH

PRZEZ DOM KULTURY W IŁŻY W SEZONIE LETNIM 2019’

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 01/2019

 

Dotyczące rozstrzygnięcia postępowania zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego poprzez zaproszenie potencjalnych podmiotów do składania ofert na:

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na 2019 rok

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 03/2019

 

Dotyczące rozstrzygnięcia postępowania zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego poprzez zaproszenie potencjalnych podmiotów do składania ofert na:

 

Dostawę środków czystości higieny sanitarnej

Do sprzątania pomieszczeń Domu Kultury w Iłży

Dom Kultury w Iłży
zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:

Dostawa artykułów biurowych  i plastycznych dla Domu Kultury w 2019 roku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonym w pkt. 2 zaproszenia

Wobec braku ofert na ogłoszenie nr 2/2019 z dnia 19.02.2019r. Dom Kultury unieważnia zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Dostawa artykułów biurowych i plastycznych dla Domu Kultury w 2019 roku.

 
1 do 10 z 68