Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Kultury w Iłży

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 01/2019

 

Dotyczące rozstrzygnięcia postępowania zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego poprzez zaproszenie potencjalnych podmiotów do składania ofert na:

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na 2019 rok

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 03/2019

 

Dotyczące rozstrzygnięcia postępowania zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego poprzez zaproszenie potencjalnych podmiotów do składania ofert na:

 

Dostawę środków czystości higieny sanitarnej

Do sprzątania pomieszczeń Domu Kultury w Iłży

Dom Kultury w Iłży
zaprasza

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:

Dostawa artykułów biurowych  i plastycznych dla Domu Kultury w 2019 roku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonym w pkt. 2 zaproszenia

Wobec braku ofert na ogłoszenie nr 2/2019 z dnia 19.02.2019r. Dom Kultury unieważnia zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Dostawa artykułów biurowych i plastycznych dla Domu Kultury w 2019 roku.

DOM KULTURY w IŁŻY
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:

Dostawa Środków czystości  i higieny sanitarnej dla Domu Kultury

DOM KULTURY w IŁŻY
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadania pn.:

Dostawa artykułów biurowych  i plastycznych dla Domu Kultury w 2019 roku

DOM KUTLURY w IŁŻY
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie
pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na 2019 rok

Na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 Prawo Zamówień Publicznych Dom Kultury w Iłży unieważnia Rozeznanie Cenowe na Oprogramowanie do obsługi finansowo-księgowej Domu Kultury.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania PZN nr 17/2018

Dotyczące rozstrzygnięcia postępowania zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego poprzez zaproszenie potencjalnych podmiotów do składania ofert na:

Ubezpieczenie Mienia Domu Kultury oraz OC
na rok 2019

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania PZN nr 18/2018

Dotyczące rozstrzygnięcia postępowania zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego poprzez zaproszenie potencjalnych podmiotów do składania ofert na:

Usługi Malarskie; Malowanie Pomieszczeń Domu Kultury
o powierzchni 210,5m2

 
1 do 10 z 62