Biuletyn Informacji Publicznej
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
06.09.2017 r. - Zmiana Statutu GTL S.A.

Jednolity tekst Statutu z uwzględnieniem Uchwały nr 32/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GTL S.A. z dnia 30 czerwca 2017r. ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/2017 z dnia 6 września 2017r. Dodano §61, w §9 Statutu zmieniono brzmienie ustępów 1,2,3 oraz dodano ustęp 31, zmieniono brzmienie §10 Statutu, dodano §111, zmieniono brzmienie §15 Statutu.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 349
Wprowadzony przez: Alina Gałbas
Data opublikowania: 2018-12-06 11:49:16
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu