Biuletyn Informacji Publicznej
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

LINK DO BIP URZĘDU MIEJSKIEGO DĄBROWA GÓRNICZA

Nazwa

I Liceum Ogólnokształcące
im. Waleriana Łukasińskiego

Adres ul. Kopernika 40
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax      (32) 262 30 93
e-mail       sekretariat@lukasinski.pl
                bonczak@lukasinski.pl
                j.kanska@lukasinski.pl
                doradztwo@lukasinski.pl
ePUAP /ILODG/skrytkaESP
Informacja

Liceum liczy 20 oddziałów. Liczba uczniów liceum - 645. W placówce zatrudnionych jest 57 nauczycieli.

W celu podniesienia, jakości nauczania szkoła bardzo ściśle współpracuje z wyższymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi.
Mamy zawarte porozumienie m.in. z Wyższą Szkołą Biznesu z Wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego z Instytutem Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śl. w Katowicach z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2007 roku należymy do Stowarzyszenia Edukacja dla Przyszłości. Od 2016 r. uczestniczymy w projekcie Dąbrowska Akademia Obywatelska.

Umożliwiamy wszechstronny rozwój ucznia. Rokrocznie uczestniczymy w projektach edukacyjnych zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Prowadzimy ożywioną wymianę międzynarodową.
Nasi wychowankowie udzielają się społecznie na terenie miasta jak również regionu. Jesteśmy organizatorami wielu cennych inicjatyw społecznych.

Języki obce W liceum prowadzi się zajęcia z języka wiodącego: do wyboru angielski lub niemiecki, oraz drugiego języka, do wyboru: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski.
 
Pracownia komputerowa i multimedialna Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi, w dużej większości wyposażonymi w sprzęt audiowizualny (m.in. 11 tablic interaktywnych, 35 tabletów). Posiadamy pracownie specjalistyczne- komputerową, internetową, multimedialną, profesjonalne laboratorium chemiczne oraz laboratorium informatyczne.
 
Obiekty sportowe Szkoła proponuje nową formę wychowania fizycznego (2 godziny w systemie klasowym, 1 godzinę w grupach z określonych dyscyplin sportowych)

Do dyspozycji uczniów pozostają:
- kompleks najnowocześniejszych boisk
- nowoczesna bieżnia
- sala gimnastyczna
- mała sala gimnastyczna
- sala do gry w tenisa stołowego
- siłowania
 
Programy realizowane w szkole

Szkoła oferuje bogatą ofertę  zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, sks, koło teatralne, dziennikarskie. Uczniowie wybitnie uzdolnieni mają możliwość wyboru "mentora", a także przejścia na Indywidualny Tok Nauczania.

Szkoła oferuje nauczanie od 2 do 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym w zależności od charakteru klasy, w tym jeden z nich w grupach międzyoddziałowych.
W grupach międzyoddziałowych (liczących do 16 osób) są realizowane wybrane przez uczniów przedmioty typu: chemia, fizyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie oraz język polski.
 

 

Szukaj w tym dziale: