Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy zamówienia ZP/05/2017 "USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 21.12.2017 r. do godz. 11.30 wpłynęły dwie  oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 21.12.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodz..

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”...

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”...

Dyrektor Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41, na podstawie Zarządzenia Nr 6860/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11.09.2017 r. w dniu 18.09.2017 r., ogłasza Konkurs Ofert na wykonanie badań sprawozdań finansowych SP ZOZ MCTiPZ za lata 2017 i 2018...

Dotyczy zamówienia ZP/04/2017 „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

Dotyczy zamówienia ZP/04/2017: „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

 

W dniu 12.06.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące SIWZ w ramach przetargu nieograniczonego ZP/04/2017 pn.  „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”.

Pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32030

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32031

Szczegółowy opis techniczny: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32032

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...
 

Dotyczy zamówienia ZP/03/2017 „Wykonanie prac podpodłogowych, polegających na rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu podłoży pod posadzkę w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

 
1 do 10 z 123