Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, 92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wycofanego z użytkowania Analizatora COBAS B-121 oraz wycofanego z użytkowania Analizatora Reflotron Plus...

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”: 

W dniu 05.03.2018 r. wpłynęło pytanie nr 3 do przetargu ZP/01/2018 pn. „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”: 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=36579

W dniu 05.03.2018 r. wpłynęło pytanie nr 2 do przetargu ZP/01/2018 pn. „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”: 

Pytanie nr 2 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=36537

Odpowiedź na pytanie nr 2 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=36538

W dniu 02.03.2018 r. wpłynęło pytanie nr 1 do przetargu ZP/01/2018 pn. „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”: 

Pytanie nr 1 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=36523

Odpowiedź na pytanie nr 1 - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=36524

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”...

Dotyczy zamówienia ZP/04/2017: „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

 

W dniu 12.06.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące SIWZ w ramach przetargu nieograniczonego ZP/04/2017 pn.  „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”.

Pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32030

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32031

Szczegółowy opis techniczny: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32032

Dotyczy zamówienia ZP/03/2017 pn. "Wykonanie prac podpodłogowych, polegających na rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu podłoży pod posadzkę w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi"...

W dniu 08.03.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego ZP/02/2017 pn.: „Dostawa leków do Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”:

Pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30567

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30568

 
1 do 10 z 39