Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”...

Dotyczy zamówienia ZP/04/2017: „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

 

W dniu 12.06.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące SIWZ w ramach przetargu nieograniczonego ZP/04/2017 pn.  „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”.

Pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32030

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32031

Szczegółowy opis techniczny: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32032

Dotyczy zamówienia ZP/03/2017 pn. "Wykonanie prac podpodłogowych, polegających na rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu podłoży pod posadzkę w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi"...

W dniu 08.03.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego ZP/02/2017 pn.: „Dostawa leków do Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”:

Pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30567

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30568

Dotyczy zamówienia ZP/01/2017 r. „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”:..

W dniu 24.02.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego ZP/01/2017 pn.: „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”:

Pytanie nr 2: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30339

Odpowiedź na pytanie nr 2: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30340

 

W dniu 23.02.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego ZP/01/2017 pn.: „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”:

Pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30288

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=30289

Poniżej plan zamówień publicznych na 2017 r.:

Dotyczy zamówienia ZP/12/2016 r. „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – roboty ogólnobudowlane II etap”:..

 
1 do 10 z 34