Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że w wyniku przeprowadzonego postepowania  na Dostawę leków dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi wybraliśmy ofertę  firmy ASCLEPIOS S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 44. 
Wykaz ofert:
1. ASCLEPIOS S.A. -  59 142,90 zł netto / 63 876,23 zł brutto
 
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że postępowanie na Dostawę środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zostaje unieważnione z powodu braku ofert.
 
 
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
Dostawa leków do Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.  (...)
 
 
 

                                                                                                                                                                   Łódź, dn.03 marca 2020 r.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

Dostawę środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.  (...)

MCTiPZ informuje o planie zamówień publicznych na 2020 r. ...

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że postępowanie na świadczenie obsługi prawnej zostaje unieważnione. Powodem unieważnienia jest fakt wycofania w wyniku negocjacji rezygnacji prawnika dotychczas zatrudnionego na umowę o pracę. Zatrudnienie kolejnego prawnika jest bezcelowe. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za złożenie oferty...

 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania na „Wykonanie usługi transportu sanitarnego dla pacjentów MCTiPZ” wpłynęły następujące oferty:


1. Q-MED Fiet Szczukocki  - 55 970,00 zł
2. MEDAX TRANS s.c.  – 90 110,00 zł
3. LUXURY MEDICAL CARE  - 54 098,00 zł – brak oferty na transport z lekarzem


Wybraliśmy ofertę Q-MED Fiet Szczukocki.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postepowania na „Wykonanie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu, wystawieniu protokołu oględzin zwłok, karty informacyjnej lub karty zgonu oraz ustaleniu jego przyczyn” wybraliśmy  oferty:


1. Wiesław Trojanowski Prywatna Praktyka Lekarska -  48 400,00 zł
2. Maciej Paweł Czerniak  - 65 400,00 zł

Dotyczy zamówienia ZP/04/2019 „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 19.12.2019 r. do godz. 12.30 wpłynęła jedna oferta. Otwarcie ofert nastąpiło 19.12.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 21/2019 z dnia 11.12.2019 r. oraz przedstawicieli Oferentów. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych : w Pakiecie 1 na 169 944,00 zł netto, 183 539,52 zł brutto; w Pakiecie 2 na 193 224,00 zł netto i 208 681,92 zł brutto.

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/04/2019 pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”.

 
1 do 10 z 64