Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Pytanie nr 1 do zamówienia ZP/07/2016

W dniu 26.10.2016 r. wpłynęło pytanie dotyczące przetargu ZP/07/2016  pn. „Dostawa okien w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”.

Pytanie nr 1 >>> "Proszę o podanie które okna będą otwierane z poziomu podłogi  oraz na jakiej wysokości będą montowane.
W związku z tym, że ta informacja znacząco wpływa na zmianę ceny stolarki  prosimy o wydłużenie terminu składania ofert."

Odpowiedź >>> "W związku z wpływem w dniu 26.10.2016  r. Państwa pytania informuję, że żadne okno nie będzie otwierane z poziomu podłogi. Przy wycenie należy kierować się rysunkiem zamieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ udostępnionym na stronie BIP  https://www.nbip.pl/mopitu

Dyrektor

Dr n. med. Krzysztof Kumański"

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 623
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2016-10-26 11:54:30
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-10-26 11:57:57 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu