Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/05/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – roboty rozbiórkowe”...

 

  1. Do dnia 27.10.2016 r. do godz. 11.30 wpłynęły  4 oferty.
  2. Otwarcie ofert nastąpiło 27.10.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 13/2016 z dnia 11.10.2016 r. oraz przedstawiciela Oferenta.
  3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 79 624,09 zł, 97 937,63 zł brutto.
  4. Zestawienie otwartych ofert

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Cena netto

Cena brutto

Termin wykonania (dni)

1.

P.P.H.U. „HOGA”, mgr Sławomir Pirek, ul. Trybunalska, Gomulin-Kolonia, 97-371 Wola

41 301,38

50 800,70

14

2.

„MAR-POL”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, Marian Gawrysiak, ul. Mimozy 16, 91-864 Łódź

6000,00

7 380,00

10

3.

PPUH „ELBLOCK”, ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź

67 929,33

83 553,75

14

4.

RS-BUD Łukasz Szczechowiak, ul. Rozległa 9, 93-481 Łódź

74 000,00

91 020,00

8

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 631
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2016-10-28 07:23:36
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-10-28 07:27:18 Andrzej Korasiewicz
2016-10-28 07:26:30 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu