Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/08/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi"...

 

  1. Do dnia 14.11.2016 r. do godz. 11.30 wpłynęły  2 oferty.
  2. Otwarcie ofert nastąpiło 14.11.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 17/2016 z dnia 27.10.2016 r. oraz przedstawiciela Oferenta.
  3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 42 558,76 zł netto (52 347,27 zł brutto)
  4. Zestawienie otwartych ofert

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Cena netto

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia (dni)

Termin gwarancji i rękojmi (miesiące)

1

PRO-INST Roboty Budowlane i instalacyjne, Jerzy Matysiak, ul. Kalinowa 12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

32 000,00

39 360,00

25

60

2.

INS-BUD Andrzej Pękala Przyłącza, Sieci Wodno-Kanalizacyjne, Maszyny Budowlane, Roboty Ziemne, ul. Rokicińska 313, 92-620 Łódź

29 600,00

 

36 408,00

 

25

36

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 627
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2016-11-14 14:34:18
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-11-14 14:37:05 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu