Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/01/2017

Dotyczy zamówienia ZP/01/2017 r. „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”:..

1. Do dnia 28.02.2017 r. do godz. 12.30 wpłynęły 2 oferty na pakiet 2 i nie wpłynęła żadna oferta na pakiet 1.

2. Otwarcie ofert nastąpiło 28.02.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 02/2017 z dnia 16.02.2015 r.  oraz przedstawicieli oferenta.

3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowych danych dotyczących zakupu leków oraz środków opatrunkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zużycia leków i środków opatrunkowych w kolejnych 12 miesiącach na kwotę: pakiet 1: 93 006,12 zł netto; pakiet 2: 70 416,05 zł netto.

4. Zestawienie złożonych ofert:

 

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Pakiet 1

 

Pakiet 2

wartość w zł netto

Pakiet 2

wartość w zł brutto

Pozostałe kryteria – czas dostawy, ważność produktu, termin płatności

1.

SIS-MED sp. z o.o., ul. Kolumny 226 lok. 1, 93-613 Łódź

Nie złożył oferty

60 417,35

65 600,11

Dostawa na 2 dzień, data ważności 18 miesięcy, termin płatności 30 dni

2.

Mercant sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź

Nie złożył oferty

58 090,20

63 093,37

Dostawa na 2 dzień, data ważności 18 miesięcy, termin płatności 30 dni

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 537
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2017-02-28 14:51:10
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-28 14:55:21 Andrzej Korasiewicz
2017-02-28 14:54:15 Andrzej Korasiewicz
2017-02-28 14:53:42 Andrzej Korasiewicz
2017-02-28 14:52:42 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu