Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/01/2017

Dotyczy zamówienia ZP/01/2017 „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

Łódź, 03.03.2017 r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/01/2017

Dotyczy zamówienia ZP/01/2017 „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że o dnia 28.02.2017 r. do godz. 12.30 wpłynęły 2 oferty na pakiet 2 i nie wpłynęła żadna oferta na pakiet 1. Otwarcie ofert nastąpiło 28.02.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 02/2017 z dnia 16.02.2015 r.  oraz przedstawicieli oferenta. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowych danych dotyczących zakupu leków oraz środków opatrunkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zużycia leków i środków opatrunkowych w kolejnych 12 miesiącach na kwotę: pakiet 1: 93 006,12 zł netto; pakiet 2: 70 416,05 zł netto.

  1. Zestawienie otwartych ofert

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Pakiet 2

wartość w zł netto

Pakiet 2

wartość w zł brutto

Pozostałe kryteria – czas dostawy, ważność produktu, termin płatności

1.

SIS-MED sp. z o.o., ul. Kolumny 226 lok. 1, 93-613 Łódź

60 417,35

65 600,11

Dostawa na 2 dzień, data ważności 18 miesięcy, termin płatności 30 dni

2.

Mercant sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź

58 090,20

63 093,37

Dostawa na 2 dzień, data ważności 18 miesięcy, termin płatności 30 dni

W związku z tym na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) unieważniam postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi” w zakresie pakietu nr 1, ponieważ nie płynęła żadna oferta.

Jako najkorzystniejszą dla pakietu 2 wybrano ofertę firmy:

Mercant sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź Oferta uzyskała 100 pkt.

Punktacja pozostałych ofert  przedstawia się następująco:

SIS-MED sp. z o.o., ul. Kolumny 226 lok. 1, 93-613 Łódź, Oferta uzyskała 97,7 pkt.

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

 

Dyrektor MCTiPZ

Dr n. med. Krzysztof Kumański

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 589
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2017-03-06 09:29:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-03-06 10:28:22 Andrzej Korasiewicz
2017-03-06 10:27:12 Andrzej Korasiewicz
2017-03-06 09:31:37 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu