Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Unieważnienie postępowania ZP/02/2017

"Dotyczy zamówienia ZP/02/2017 „Dostawa leków do Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

Łódź, 14.03.2017 r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/02/2017

 

Dotyczy zamówienia ZP/02/2017 „Dostawa leków do Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”

 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 14.03.2017 r. do godz. 11.30 nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z tym na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) unieważniam postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa leków do Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”.

 

Dyrektor MCTiPZ

dr n. med. Krzysztof Kumański

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 781
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2017-03-15 09:07:19
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-03-15 09:14:46 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu