Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/03/2017

Dotyczy zamówienia ZP/03/2017 pn. "Wykonanie prac podpodłogowych, polegających na rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu podłoży pod posadzkę w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi"...

  1. Do dnia 11.04.2017 r. do godz. 11.30 wpłynęły   oferty.
  2. Otwarcie ofert nastąpiło 11.04.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 04/2017 z dnia 27.03.2017 r. oraz przedstawicieli Oferenta.
  3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 144 963,59 zł (178.305,22 zł brutto)
  4. Zestawienie otwartych ofert

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Cena netto

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia (dni)

Termin gwarancji i rękojmi (miesiące)

1.

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „BUDOWLANA”, ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź

107 333,12

132 019,74

37

97

2.

PPUFH „ELBLOCK”, ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź

130 000,00

159 900,00

31

97

3.

PESTIM sp. z o.o.. Ruda Bugaj 71H, 95-070 Aleksandrów Łódzki

68 997,06

84 866,38

31

97

4.

PRO-INST.Roboty Budowlane i instalacyjne Jerzy Matysiak, ul. Kalinowa 12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

108 000,00

132 840,00

30

97

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 465
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2017-04-11 13:59:44
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-04-11 14:00:36 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu