Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/03/2017

Dotyczy zamówienia ZP/03/2017 „Wykonanie prac podpodłogowych, polegających na rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu podłoży pod posadzkę w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

Łódź, 27.04.2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczy zamówienia ZP/03/2017 „Wykonanie prac podpodłogowych, polegających na rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu podłoży pod posadzkę w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”

 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi informuje, że do dnia 11.04.2017 r. do godz. 11.30 wpłynęły  4 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 11.04.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 04/2017 z dnia 27.03.2017 r. oraz przedstawicieli Oferenta. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 144 963,59 zł (178.305,22 zł brutto). Zestawienie otwartych ofert:

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Cena netto

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia

Termin gwarancji i rękojmi (miesiące)

1.

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „BUDOWLANA”, ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź

107 333,12

132 019,74

37

97

2.

PPUFH „ELBLOCK”, ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź

130 000,00

159 900,00

31

97

3.

PESTIM sp. z o.o.. Ruda Bugaj 71H, 95-070 Aleksandrów Łódzki

68 997,06

84 866,38

31

97

4.

PRO-INST.Roboty Budowlane i instalacyjne Jerzy Matysiak, ul. Kalinowa 12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

108 000,00

132 840,00

30

97

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

PESTIM sp. z o.o.. Ruda Bugaj 71H, 95-070 Aleksandrów Łódzki Oferta uzyskała 100 pkt.

 

Punktacja pozostałych ofert  przedstawia się następująco:

 

PRO-INST.Roboty Budowlane i instalacyjne Jerzy Matysiak, ul. Kalinowa 12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Oferta uzyskała 78,33 pkt.

PPUFH „ELBLOCK”, ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź Oferta uzyskała 71,84 pkt.

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „BUDOWLANA”, ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź Oferta uzyskała 66,67 pkt.

 

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

 

Dyrektor MCTiPZ

Dr n. med. Krzysztof Kumański

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 558
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2017-04-28 10:55:10
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu