Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Pytanie nr 1 do zamówienia ZP/04/2017

W dniu 12.06.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące SIWZ w ramach przetargu nieograniczonego ZP/04/2017 pn.  „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”.

Pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32030

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32031

Szczegółowy opis techniczny: http://nbip.pl/mopitu/i/?i=32032

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 268
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2017-06-14 13:00:16
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-06-14 13:08:32 Andrzej Korasiewicz
2017-06-14 13:05:29 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu
2017-06-14 13:03:47 Andrzej Korasiewicz