Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/04/2017

Dotyczy zamówienia ZP/04/2017: „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

 
  1. Do dnia 22.06.2017 r. do godz. 11.30 wpłynęła 1  oferta.
  2. Otwarcie ofert nastąpiło 22.06.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 07/2017 z dnia 01.06.2017 r. oraz przedstawicieli Oferenta.
  3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 460 277,49 zł netto.
  4. Zestawienie otwartych ofert

 

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Cena netto

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia (dni)

Termin gwarancji i rękojmi (miesiące)

1.

PPUFH „ELBLOCK”, ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź

597 202,30

734 558,83

150

60

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 358
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2017-06-23 06:51:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu