Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/04/2017

Dotyczy zamówienia ZP/04/2017 „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”...

Łódź, 05.07.2017 r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/04/2017

 

Dotyczy zamówienia ZP/04/2017 „Wykonanie prac remontowych, konstrukcyjnych i murowych w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”

 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 22.06.2017 r. do godz. 11.30 wpłynęła jedna  oferta. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 460 277,49 zł netto. Złożona oferta to:

 

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Cena netto

Cena brutto

Termin realizacji zamówienia (dni)

Termin gwarancji i rękojmi (miesiące)

1.

PPUFH „ELBLOCK”, ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź

597 202,30

734 558,83

150

60

 

Zamawiający informuje, że zwiększa wartość zamówienia do kwoty 597 202,30 zł netto i jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę firmy:

 

PPUFH „ELBLOCK”, ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź. Oferta uzyskała 60 pkt.

Umowa zostanie zawarta na podstawie  art. 94, ust. 2, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

 

Dyrektor MCTiPZ

Dr n. med. Krzysztof Kumański

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 395
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2017-07-07 07:03:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu