Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/05/2017

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”...

  1. Do dnia 21.12.2017 r. do godz. 11.30 wpłynęły   oferty.
  2. Otwarcie ofert nastąpiło 21.12.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 12/2017 z dnia 12.12.2017 r. oraz przedstawicieli Oferentów.
  3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych dla pakietu nr 1 - 120 304,00 zł netto, 129 928,32 zł brutto  dla pakietu nr 2 - 150 627,20 zł netto, 162 677,38 zł brutto.

Nr

OFERENT

Nazwa - adres

PAKIET 1

Wartość netto

PAKIET 1

Wartość brutto

PAKIET 2

Wartość netto

PAKIET 2

Wartość brutto

1.

Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków

129 064,00

139 430,00

161 595,20

174 574,00

2.

Gastro Serwis sp. Z o.o., ul. Przybyszewskiego 255/267

163 520,00

176 601,60

204 736,00

221 114,88

 

Deklarowane czas dostarczania posiłków w przypadku obu pakietów i obu firm:

7.00-7.15

 
12.50-13.00
 
Termin płatności w przypadku obu pakietów i obu firm:
 
30 dni
 
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 948
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2017-12-21 12:36:33
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-12-21 12:59:18 Andrzej Korasiewicz
2017-12-21 12:57:15 Andrzej Korasiewicz
2017-12-21 12:51:57 Andrzej Korasiewicz
2017-12-21 12:44:44 Andrzej Korasiewicz
2017-12-21 12:43:11 Andrzej Korasiewicz