Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/01/2018

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”: 

Łódź, 08.03.2018 r. 

1. Do dnia 08.03.2018 r. do godz. 12.30 wpłynęły 4 oferty.

2. Otwarcie ofert nastąpiło 08.03.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 03/2018 z dnia 28.02.2018 r.

3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowych danych dotyczących zakupu leków oraz środków opatrunkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zużycia leków i środków opatrunkowych w kolejnych 12 miesiącach na kwotę: pakiet 1: 88472,26 zł netto, 95700,04 zł brutto; pakiet 2: 68790,50 zł netto, 74553,84 zł brutto

4. Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Pakiet 1

wartość w zł netto

Pakiet 1

wartość w zł brutto

Pozostałe kryteria – czas dostawy, ważność produktu, termin płatności

Pakiet 2

wartość w zł netto

Pakiet 2

wartość w zł brutto

Pozostałe kryteria – czas dostawy, ważność produktu, termin płatności

1.

ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

63 397,06

68 474,62

Dostawa w ciągu 24 h, data ważności 13-17 miesięcy, termin płatności 30 dni

Nie złożył oferty

Nie złożył oferty

Nie złożył oferty

2.

SINMED sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

Nie złożył oferty

Nie złożył oferty

Nie złożył oferty

65 018,25

70 509,22

Dostawa w ciągu 24 h, data ważności 18 miesięcy, termin płatności 30 dni

3.

Mercant sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź

Nie złożył oferty

Nie złożył oferty

Nie złożył oferty

58 277,20

63 200,68

Dostawa w ciągu 24 h, data ważności 18 miesięcy, termin płatności 30 dni

4.

SIS-MED sp. z o.o., ul. Kolumny 226 lok. 1, 93-613 Łódź

Nie złożył oferty

Nie złożył oferty

Nie złożył oferty

56 326,95

61 090,44

Dostawa w ciągu 24 h, data ważności 18 miesięcy, termin płatności 30 dni

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 668
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2018-03-08 14:11:14
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-03-08 14:18:36 Andrzej Korasiewicz
2018-03-08 14:18:17 Andrzej Korasiewicz
2018-03-08 14:17:19 Andrzej Korasiewicz Publikacja artykułu