Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Rozstrzygnięcie postępowania ZP/01/2018 - pakiet 2

Dotyczy zamówienia ZP/01/2018 „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 08.03.2018 r. do godz. 12.30 w zakresie pakietu 2 wpłynęły 3 oferty...

Łódź, 13.03.2018 r.

 

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania w zakresie pakietu 2

 

Dotyczy zamówienia ZP/01/2018 „Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi”

           

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 08.03.2018 r. do godz. 12.30 w zakresie pakietu 2 wpłynęły 3 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 08.03.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowych danych dotyczących zakupu środków opatrunkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zużycia środków opatrunkowych w kolejnych 12 miesiącach na kwotę:  68790,50 zł netto, 74553,84 zł brutto. Zestawienie złożonych ofert:

 

Nr

OFERENT

Nazwa - adres

PAKIET 2

Wartość netto

PAKIET 2

Wartość brutto

Czas dostawy

Data ważności produktów

Termin płatności

1.

SINMED sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

65 018,25

70 509,22

24 godziny

18 miesięcy

30 dni

2.

Mercant sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź

58 277,20

63 200,68

24 godziny

18 miesięcy

30 dni

3.

SIS-MED sp. z o.o., ul. Kolumny 226 lok. 1, 93-613 Łódź

56 322,95

61 086,12

24 godziny

18 miesięcy

30 dni

 

Jako najkorzystniejszą dla pakietu 2  wybrano ofertę firmy:

SIS-MED sp. z o.o., ul. Kolumny 226 lok. 1, 93-613 Łódź Oferta uzyskała 100 pkt.

Pozostałe oferty:

Mercant sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź Oferta uzyskała 97,99 pkt.

SINMED sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice Oferta uzyskała 91,98 pkt.

 

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

 

Dyrektor MCTiPZ

Dr n. med. Krzysztof Kumański

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 318
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2018-03-14 08:56:50
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-03-14 08:58:42 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu