Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na podstawie art.  26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności działalności leczniczej (Dz.U z 2018 poz. 160) oraz art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1938) informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 13.04.2018 r. konkursu ofert na realizację ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie dyżuru podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa oraz badanie osób zatrzymanych przez Policję do dnia 23.04.2018 r. do godz. 12.30 wpłynęła jedna oferta...

Łódź, dn. 23.04.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego

 

 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na podstawie art.  26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności działalności leczniczej (Dz.U z 2018 poz. 160) oraz art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1938) informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 13.04.2018 r. konkursu ofert na realizację ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie dyżuru podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa oraz badanie osób zatrzymanych przez Policję do dnia 23.04.2018 r. do godz. 12.30 wpłynęła jedna oferta. Otwarcie oferty nastąpiło 23.04.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 04/2018 z dnia 13.04.2018 r. Wartość zamówienia określono na kwotę  1 578 960,00 zł netto/brutto. Zestawienie otwartych ofert:

 

Nr oferty

OFERENT

Nazwa

Cena netto/brutto za godzinę dyżuru

Ogółem Wartość netto/brutto

1

Grupa lekarzy  – Adam Piotrowski (lider), Danuta Grzankowska, Artur Rybka, Dariusz Młyńczyk

90,00 zł

1 578 960,00 zł

 

Oferent przedstawił wymagane dokumenty i jego oferta spełniła wymogi formalne. Na podstawie VIII punktu specyfikacji konkursowej (kryterium wyboru oferty) wybieram ofertę „Grupy lekarzy – Adam Piotrowski (lider), Danuta Grzankowska, Artur Rybka, Dariusz Młyńczyk” jako ofertę spełniającą wszystkie wymogi formalne i najkorzystniejszą cenowo.

 

Oferent może złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania.

 

Dyrektor MCTiPZ

Dr n. med. Krzysztof Kumański

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 676
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2018-04-23 13:23:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu