Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Unieważnienie postępowania nr 2 na sprzedaż analizatorów

Dotyczy przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż wycofanego z użytkowania Analizatora COBAS B-121 oraz wycofanego z użytkowania Analizatora Reflotron Plus ogłoszonego w dniu 28.06.2018 r...

Łódź, dn. 13 lipca 2018 r. 
 
 
Dotyczy przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż wycofanego z użytkowania Analizatora COBAS B-121 oraz wycofanego z użytkowania Analizatora Reflotron Plus ogłoszonego w dniu 28.06.2018 r.
 
 
Z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty unieważniam postępowanie.
 
Dyrektor MCTiPZ
 
Dr n. med. Krzysztof Kumański
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 504
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2018-07-13 08:48:50
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu