Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/02/2018

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”...

  1. Do dnia 20.12.2018 r. do godz. 12.30 wpłynęły 2 oferty.
  2. Otwarcie ofert nastąpiło 20.12.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 15/2018 z dnia 12.12.2018 r. oraz przedstawicieli Oferentów.
  3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych dla pakietu nr 1 - 130 894,40 zł netto, 141 365,95 zł brutto dla pakietu nr 2 - 149 234,00 zł netto, 161 172,72 zł brutto.
  4. Zestawienie otwartych ofert

Nr

OFERENT

Nazwa - adres

PAKIET 1

Wartość netto

PAKIET 1

Wartość brutto

PAKIET 2

Wartość netto

PAKIET 2

Wartość brutto

1.

PHU ALPOL S.C. Barbara, Bogusław i Tomasz Adamscy, Rochna 3a, 95-060 Brzeziny

241 696,00

261 060,80

275 560,00

297 638,00

2.

Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków

165 984,00

179 262,72

189 240,00

204 379,20

Deklarowane czas dostarczania posiłków w przypadku obu pakietów i obu firm:
 
7.00-7.15
 
 
12.50-13.00 
 
Termin płatności w przypadku obu pakietów i obu firm:
 
30 dni
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 461
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2018-12-21 08:45:30
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-12-28 08:45:07 Andrzej Korasiewicz
2018-12-28 08:40:55 Andrzej Korasiewicz
2018-12-21 08:49:55 Andrzej Korasiewicz