Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Plan zamówień publicznych na 2019 r.

MCTiPZ informuje o planie zamówień publicznych na 2019 r...

 

 

Łódź, 15 stycznia 2019 r.

Plan zamówień publicznych MCTiPZ na 2019 rok

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartalnie lub miesięcznie)

1.

Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi

Dostawa

Przetarg nieograniczony

125 000,00

I kwartał 2019

2.

Realizacja projektu PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

6 800 000,00

II kwartał 2019

3.

Dostarczenie posiłków dla pacjentów MCTiPZ

Dostawa

Przetarg nieograniczony

370000,00

IV kwartał 2019

sporządził: Andrzej Korasiewicz                         

 ZATWIERDZIŁ:

 DYREKTOR MCTiPZ

Dr n. med. Krzysztof Kumański                                                                                                    

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 415
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-01-25 10:52:30
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-01-25 10:54:38 Andrzej Korasiewicz
2019-01-25 10:54:18 Andrzej Korasiewicz
2019-01-25 10:53:49 Andrzej Korasiewicz