Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Informacja nt. otwarcia ofert dotycząca zamówienia ZP/01/2019

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”...

  1. Do dnia 19.08.2019 r. do godz. 12.30 wpłynęły(a) 1  oferta.
  2. Otwarcie ofert nastąpiło 19.08.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 14/2019 z dnia 30.07.2019 r. oraz przedstawicieli Oferentów.
  3. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych na - 4.194.886,51 zł netto, 5.159.710,41zł brutto.
  4. Zestawienie otwartych ofert

Nr

 

OFERENT

Nazwa - adres

 

Wartość netto

 

Wartość brutto

 

Termin wykonania

 

Termin gwarancji i rękojmi

1.

DGMA Dorota Goworek ul. Tomaszewicza 6/82 94-048 Łódź

5 908 100,00

7 266 963,00

31.05.2020r

 

 

 

 

97 mies.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 119
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-08-19 13:41:09
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu