Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi

      Co to jest?
Rozstrzygnięcie postępowania ZP/02/2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz wykonanie 1-go Etapu budowy Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”...

Łódź dn. 18.09.2019 r.

Rozstrzygnięcie postępowania ZP/02/2019

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 10.09.2019 r. do godz. 12.30 wpłynęły 3 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 10.09.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 16/2019 z dnia 22.08.2019 r. oraz przedstawicieli Oferentów. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych na - 4.194.886,51 zł  netto, 5.159.710,41zł brutto. Zestawienie otwartych ofert:

Nr

 

OFERENT

Nazwa - adres

 

Wartość netto

 

Wartość brutto

 

Termin wykonania

 

Termin gwarancji i rękojmi

1.

KAPIBARA sp. z o.o. Sp.k., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów

5 784 564,28

7 115 014,06

31.07.2020

 

 

 

97 miesięcy

2.

ECOTERMO sp. z o.o., Al. 1 Maja 119/121, 90-766 Łódź

5 792 360,00

7 124 602,89

15.07.2020

97 miesięcy

3.

DGMA Dorota Goworek, ul. Tomaszewicza 6/82, 94-048 Łódź

5 048 780,00

6 209 999,40

15.07.2020

97 miesięcy

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z późn. zmianami) zwiększona została wartość zamówienia do kwoty:

5 048 780,00 zł netto

6 209 999,40 zł brutto

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

DGMA Dorota Goworek, ul. Tomaszewicza 6/82, 94-048 Łódź Oferta uzyskała 100 pkt.

Punktacja pozostałych ofert:

ECOTERMO sp. z o.o., Al. 1 Maja 119/121, 90-766 Łódź Oferta uzyskała 92,3 pkt.

KAPIBARA sp. z o.o. Sp.k., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów Oferta uzyskała 82,4 pkt.

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 z późn. zmianami)

 

Dr n. med. Krzysztof Kumański
Dyrektor MCTiPZ
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 227
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2019-09-18 12:25:15
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-09-18 12:30:02 Andrzej Korasiewicz
2019-09-18 12:29:03 Andrzej Korasiewicz
2019-09-18 12:27:55 Andrzej Korasiewicz