Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku

                                                                                                                                                                   Łódź, dn.03 marca 2020 r.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

Dostawę środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.  (...)

Oferty należy składać do dnia 13.03.2020 r. do godz. 1400 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzyć napisem: „Dostawa środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla MCTiPZ znak  1/2020” w sekretariacie III piętro ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź lub drogą elektroniczną na adres: w.andrzejewski@mczp-lodz.pl

Szczegółowe informacje na temat zamówienia można uzyskać u p. Wojciecha Andrzejewskiego pod nr tel. 694 411 962 lub drogą elektroniczną pisząc na w/w adres.

Załączniki :

>>> Zał_1 - formularz ofertowy

>>> Zał_2 - umowa

>>> Zał_3 - wykaz opatrunków i sprzętu

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 403
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2020-03-03 10:27:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-03-04 08:28:56 Andrzej Korasiewicz
2020-03-04 08:27:17 Andrzej Korasiewicz
2020-03-04 08:23:44 Andrzej Korasiewicz
2020-03-04 08:22:49 Andrzej Korasiewicz
2020-03-04 08:17:08 Andrzej Korasiewicz
2020-03-04 08:16:34 Andrzej Korasiewicz
2020-03-04 08:15:56 Andrzej Korasiewicz
2020-03-04 08:15:07 Andrzej Korasiewicz
2020-03-04 08:12:49 Andrzej Korasiewicz
2020-03-03 10:44:58 Andrzej Korasiewicz
 
Pokaż starsze