Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 ze zm. t.j. z dnia 2021.04.16) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 ze zm. t. j. z dnia 2021.07.14) informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 14.01.2022 r. konkursu ofert na wykonywanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH...
 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 ze zm. t.j. z dnia 2021.04.16) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 ze zm. t. j. z dnia 2021.07.14) informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 14.01.2022 r. konkursu ofert na wykonywanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIM CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI w zakresie dyżuru lekarskiego na Oddziale Leczenia Uzależnień MCTiPZ do dnia 24.01.2022 r. do godz. 10.30 wpłynęła jedna oferta. Otwarcie oferty nastąpiło 24.01.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 02/2022 z dnia 14.01.2022 r.                                         Zestawienie otwartych ofert:

Nr oferty

OFERENT

Nazwa

Cena netto/brutto za godzinę dyżuru

Ogółem Wartość netto/brutto

1

Gabinet Lekarski Adam Piotrowski

150,00 zł

324 000,00 zł


Oferent przedstawił wymagane dokumenty i jego oferta spełniła wymogi formalne. Na podstawie VIII punktu specyfikacji konkursowej (kryteria wyboru oferty i ich znaczenie) wybieram ofertę „Gabinet Lekarski Adam Piotrowski” jako ofertę spełniającą wszystkie wymogi formalne i najkorzystniejszą cenowo.
Oferent może złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.
 


Dyrektor MCTiPZ
Dr n. med. Krzysztof Kumański

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 225
Wprowadzony przez: Andrzej Korasiewicz
Data opublikowania: 2022-01-24 13:20:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-01-24 13:56:42 Andrzej Korasiewicz
Publikacja artykułu
2022-01-24 13:56:29 Andrzej Korasiewicz