Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Szukaj w tym dziale:

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest samorządową instytucją kultury powiatu grójeckiego, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora, tj. Samorząd Powiatu Grójeckiego pod nr RIK 1/2005. Siedzibą Muzeum jest miasto Warka. Muzeum działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Nr XXIII/212/2005 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. oraz przepisów w nim określonych.

Historyczno-biograficzne muzeum zostało otwarte 1 stycznia 1967 r. w pałacu Pułaskich w Warce, w dzielnicy Winiary, gdzie niegdyś znajdował się dom rodzinny Kazimierza Pułaskiego – polsko-amerykańskiego bohatera walk o niepodległość obu narodów. Obecnie muzeum usytuowane jest w zespole pałacowo-parkowym, na który składają się: pałac Pułaskich, zabytkowy park o pow. 15 ha oraz nowoczesne Centrum Edukacyjno-Muzealne. 

Misją Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest kultywowanie pamięci i ochrona materialnego dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze Kazimierzu Pułaskim, polskim wychodźstwie, szczególnie do USA oraz ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi grójeckiej i Warki; zaspokajanie potrzeb poznawczych i edukacyjnych społeczeństwa, w tym szczególnie budowanie postaw patriotycznych, budzenie poczucia więzi z innymi, z którymi wiąże nas wspólna historia.