Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dozorca

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum.

                                                                                                    

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 na stanowisko:

 

dozorca

( nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

 

Zbigniew Korczak

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały/a

Anielin

( miejsce zamieszkania)

 

W dniu 14.05.2019 roku, została podana do wiadomości publicznej informacja o wszczęciu procedury rekrutacji na stanowisko Dozorcy.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło 2 oferty.

 

W dniu 27 maja 2019 r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z wybranym komisyjnie kandydatem na ww. stanowisko. W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan Zbigniew Korczak, zostanie zatrudniony w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

 

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum

29-05-2019.......................................

                                                           (data, podpis osoby upoważnionej)

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dozorca - PDF

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 131
Wprowadzony przez: Janusz Kreczmański
Data opublikowania: 2019-05-30 20:59:30
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-05-30 21:02:36 Janusz Kreczmański
Publikacja artykułu