Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum.

                                                                                                    

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 na stanowisko:

 

Specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających

( nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

 

Piotr Kupnicki

(imię i nazwisko)

zamieszkały/a

Warka

( miejsce zamieszkania)

 

W dniu 28.03.2019 roku, została podana do wiadomości publicznej informacja o wszczęciu procedury rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło 5 ofert.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi komisyjnie kandydatami na ww. stanowisko. W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan Piotr Kupnicki, zostanie zatrudniony w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

 


Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum

25-06-2019.......................................

                                                           (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 111
Wprowadzony przez: Janusz Kreczmański
Data opublikowania: 2019-06-25 16:20:55
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-06-25 16:23:48 Janusz Kreczmański
Publikacja artykułu