Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dozorca

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum.

                                                                                                    

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 na stanowisko:

 

dozorca

( nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

Dariusz Adamas

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały/a

Warka

( miejsce zamieszkania)

 

W dniu 05.06.2019 roku, została podana do wiadomości publicznej informacja o wszczęciu procedury rekrutacji na stanowisko Dozorcy.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęła 1 oferta.

W dniu 26 czerwca 2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi komisyjnie kandydatami na ww. stanowisko. W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan Dariusz Adamas, zostanie zatrudniony w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum

26-06-2019.......................................

                                                           (data, podpis osoby upoważnionej)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dozorca - plik PDF

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 97
Wprowadzony przez: Janusz Kreczmański
Data opublikowania: 2019-06-26 16:19:57
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-06-26 16:24:07 Janusz Kreczmański
Publikacja artykułu