Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dozorca

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum.

                                                                                                    

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 na stanowisko:

 

dozorca

( nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

 

Dariusz Wolski

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały/a

Warka

( miejsce zamieszkania)

 

W dniu 09.07.2019 roku, została podana do wiadomości publicznej informacja o wszczęciu procedury rekrutacji na stanowisko Dozorcy.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęła 5 oferta.

W dniu 24-25 lipca 2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi komisyjnie kandydatami na ww. stanowisko. W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan Dariusz Wolski, zostanie zatrudniony w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

 

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum

26-07-2019.......................................

                                                           (data, podpis osoby upoważnionej)

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dozorca

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 110
Wprowadzony przez: Janusz Kreczmański
Data opublikowania: 2019-07-27 07:48:59
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-07-27 07:51:45 Janusz Kreczmański
Publikacja artykułu