Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista do spraw utrzymania czystości

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum.

                                                                                                    

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 na stanowisko:

 

specjalista do spraw utrzymania czystości

( nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

 

Małgorzata Grabarczyk

(imię i nazwisko)

zamieszkały/a

Warka

( miejsce zamieszkania)

 

W dniu 25.07.2019 roku, została podana do wiadomości publicznej informacja o wszczęciu procedury rekrutacji na stanowisko specjalista do spraw utrzymania czystości.

 

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło 3 oferty (jedna osoba zgłosiła się na rozmowę dwie pozostałe nie zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną).

 

W dniu 01 sierpnia 2019 r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z wybraną komisyjnie kandydatką na ww. stanowisko. W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pani Małgorzata Grabarczyk, zostanie zatrudniony w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum

02-08-2019.......................................

                                                           (data, podpis osoby upoważnionej)

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista do spraw utrzymania czystości

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 92
Wprowadzony przez: Janusz Kreczmański
Data opublikowania: 2019-08-02 16:22:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-08-02 16:26:26 Janusz Kreczmański
Publikacja artykułu