Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dozorca

(do ogłoszenia z dnia 8.08.2019 r.)

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska w Muzeum.

                                                                                                    

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 na stanowisko:

dozorca

( nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

 

Tadeusz Marczak

(imię i nazwisko)

zamieszkały/a

Warka

( miejsce zamieszkania)

 

W dniu 08.08.2019 roku, została podana do wiadomości publicznej informacja o wszczęciu procedury rekrutacji na stanowisko Dozorcy.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęła 3 oferty w tym jedna po terminie.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi komisyjnie kandydatami na ww. stanowisko. W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan Tadeusz Marczak, zostanie zatrudniony w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

 

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum

29-08-2019.......................................

                                                           (data, podpis osoby upoważnionej)

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dozorca - PDF

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 89
Wprowadzony przez: Janusz Kreczmański
Data opublikowania: 2019-08-30 08:01:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu