Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
Szukaj w tym dziale:

Poniżej ling do pliku PDF zawierający raport przekazany do Głównego Urzędu Statystycznego.  Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://opspolice.nbip.pl/   
Data publikacji strony internetowej: 27.01.2014r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.07.2020r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2a
72-010 Police
NIP: 851-20-81-916

Pekao S.A. - 81 1240 3927 1111 0010 6049 6518

 

Godziny otwarcia ośrodka
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

 

Kontakt:
tel. 91 42 43 840
fax. 91 42 43 841
email: ops@police.pl

http://www.opspolice.pl

 

Dyrektor  - Marta Tokarski tel. 91 42 43 840
Z-ca Dyrektora - Anna Maciaszek tel. 91 42 43 840
Dział Pracy Socjalnej - Kierownik Joanna Siedlarz tel. 91 42 43 848
Pomoc bezdomnym tel. 91 42 43 862
Dział Usług Opiekuńczych - Kierownik Ilona Kulik tel. 91 576 80 90
Dział Dodatków Mieszkaniowych tel. 91 42 43 860
Dział Świadczeń - Kierownik Aneta Osowska tel. 91 42 43 858
- sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych tel. 91 42 43 861
- sprawy z zakresu funduszu alimentacyjnego tel. 91 42 43 879
- sprawy z zakresu 500+ tel. 91 42 43 843
Dział Finansowo-Księgowy tel. 91 42 43 867
Dział Organizacyjny - Kierownik Barbara Granda tel. 91 42 43 859
- sprawy z zakresu kadr i zamówień publicznych tel. 91 42 43 854