Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

1. praca socjalna

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne

3. składki na ubezpieczenie społeczne

4. pomoc rzeczowa

5. sprawienie pogrzebu

6. poradnictwo specjalistyczne

7. interwencja kryzysowa

8. schronienie

9. posiłek

10. niezbędne ubranie,

11. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,

12. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

13. mieszkanie pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.