Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Co to jest dodatek mieszkaniowy?
 

Podstawa prawna:
 
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm. )
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.