Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Projekt wspierany przez: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Wyniki naboru ofert na wykonanie filmu reportażowo – promocyjnego upowszechniającego działania w ramach projektu „Pobudka – obudź swój potencjał” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.