Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Police, dnia 28.11.2019r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH
ul. Siedlecka 2a

Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Na przedmiotowe stanowisko aplikacje złożyły dwie kandydatki, obie kandydatki spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowiska.

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
Podinspektor w Dziale Organizacyjnym

1. Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 27 listopada 2019 roku została powołana Komisja ds. naboru w składzie:
     1) Przewodniczący – Anna Maciaszek
     2) Członek komisji – Barbara Granda
     3) Członek komisji – Aneta Osowska

Police, dnia 26 czerwca 2018 roku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH
ul. Siedlecka 2a

Zastępcy kierownika Działu Pracy Socjalnej

 

Police, dnia 6 marca 2018 roku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ   W POLICACH
ul. Siedlecka 2a
 
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy ¼ etatu


 

Police, dnia 31 stycznia 2018 roku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH
ul. Siedlecka 2a

Police, dnia 28 grudnia 2017 roku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ   W POLICACH
ul. Siedlecka 2a
 

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowiska urzędnicze

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach

Podinspektor w Dziale Organizacyjnym – obsługa sekretariatu

 

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowiska urzędnicze

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach

Podinspektor w Dziale Organizacyjnym

 

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowiska urzędnicze

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH
ul. Siedlecka 2a
 
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym

 
1 do 10 z 11