Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Wykonanie filmu reportażowo - promocyjnego

Projekt wspierany przez: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o naborze ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach zaprasza do składania ofert na wykonanie filmu reportażowo - promocyjnego upowszechniający działanie realizowane w ramach projektu „Pobudka – obudź swój potencjał”.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie filmu reportażowo - promocyjnego upowszechniającego działania w ramach projektu „Pobudka – obudź swój potencjał”.

Film powinien zawierać:

  • wydarzenia związane z realizacją projektu;
  • opinie i wypowiedzi uczestników projektu;
  • opinie i wypowiedzi osób realizujących projekt;
  • materiały zebrane podczas realizacji projektu przez Zamawiającego;
  • logotypy projektowe;

Czas trwania filmu – 20- 30 minut.

Przyjmujący zamówienie zajmie się kompleksową obsługą nagrania, zaczynając od opracowania scenariusza (na podstawie wytycznych określonych przez Zamawiającego), wykonaniem nagrania, kończąc na montażu i dostarczeniu gotowego filmu w postaci elektronicznej z możliwością odtwarzania w wysokiej rozdzielczości 1080p oraz dostarczenie filmu w niższych rozdzielczościach (720p ,PAL 576p - czarne pasy) w kilku formatach kompresji (WMV, DivX, H.264). Cena podana przez oferenta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

 

Sposób realizacji usługi:

  1. Termin realizacji filmu nie może przekraczać 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy;

  2. Film nie może zawierać żadnych treści szkodzących wizerunkowi zamawiającego, obraźliwych, sprzecznych z ogólnymi normami społecznymi;

 

Nadesłana oferta powinna zawierać:

- dane oferenta;

- wysokość wynagrodzenia brutto za usługę;

- przykłady dotychczasowych realizacji oferenta;

 

Kryteria wyboru ofert:

Przesłane oferty będą oceniane procentowo, w następujących proporcjach:

- wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie filmu (70%);

- Ocena dotychczasowych realizacji oferenta (30%)

 

Forma składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21.05.2014 do godz. 15.30 w sekretariacie Ośrodka lub pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Siedlecka 2a

72-010 Police

 

Osoba do kontaktu: Anna Maciaszek

Tel. 91 42 40 172

Pobudka -obudź swój potencjał

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1280
Wprowadzony przez: Michał Dobrycki
Data opublikowania: 2014-05-08 07:27:06
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-05-08 07:49:28 Michał Dobrycki
Zmiana rozmiaru loga
2014-05-08 07:44:44 Michał Dobrycki Dodano loga projektowe
2014-05-08 07:34:25 Michał Dobrycki Publikacja artykułu