Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

      Co to jest?
Zarządzenie nr 1/2014

ZARZĄDZENIE NR 1/2014

KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH
Z DNIA 27 stycznia 2014r.

W SPRAWIE WPROWADZENIA „POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH” I  „INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH”.

Na podstawie art.36 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) §3,4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. Nr 100,poz.1024) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach do przestrzegania zasad i realizacji zadań określonych w załącznikach, o których mowa w § 1 i 2.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Gabriela Anna Doba    

      

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2662
Wprowadzony przez: Przemysław Górski
Data opublikowania: 2014-01-27 13:50:50
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-05-14 13:41:11 Michał Dobrycki
Usunięcie załączników
2014-02-18 12:52:35 Przemysław Górski Publikacja artykułu
2014-02-18 12:52:07 Przemysław Górski
2014-02-18 12:49:58 Przemysław Górski Ukrycie artykułu
2014-01-27 14:18:31 Przemysław Górski Publikacja artykułu
2014-01-27 14:18:21 Przemysław Górski
2014-01-27 14:15:17 Przemysław Górski
2014-01-27 14:14:24 Przemysław Górski
2014-01-27 14:12:30 Przemysław Górski
2014-01-27 14:11:53 Przemysław Górski
 
Pokaż starsze