Biuletyn Informacji Publicznej
Spec. Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
poszukuje kandydata na
 stanowisko Psycholog

Zgodnie z zarządzeniem 01/2019 dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z dnia 19.02.2019r., zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny/Aspirat Pracy Socjalnej.

Wymiar i rozkład czasu pracy: pełen etat w systemie 3-zmianowym (6-14, 14-22, 22-6)

Zakres obowiązków: praca z osobami doświadczającymi przemocy (hostel oraz ambulatorium)

Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe kierunkowe: praca socjalna, pedagogika, resocjalizacja lub kierunki pokrewne.
  • Mile widziane ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - stopień I (120 godzin).

Praca od stycznia 2019 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aktualnego CV drogą mailową na adres sekretariat@sow.com.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu ośrodka, ul. Okrzei 39, 66-400 Gorzów Wlkp.

Więcej informacji pod nr. 95 721 41 60

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik Socjalny/Aspirat Pracy Socjalnej.

Wymiar i rozkład czasu pracy: pełen etat w systemie 3-zmianowym (6-14, 14-22, 22-6)

Zakres obowiązków: praca z osobami doświadczającymi przemocy (hostel oraz ambulatorium)

Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe kierunkowe: praca socjalna, pedagogika, resocjalizacja lub kierunki pokrewne.
  • Mile widziane ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - stopień I (120 godzin).

Praca od stycznia 2019 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aktualnego CV drogą mailową na adres sekretariat@sow.com.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu ośrodka, ul. Okrzei 39, 66-400 Gorzów Wlkp.

Więcej informacji pod nr. 95 721 41 60

Zgodnie z zarządzeniem 02/2018 dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z dnia 26.03.2018r., zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na pracowanie i realizację w 2017r. Pogłębionego programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolski ogłasza konkurs ofert na opracowanie i realizację w 2017r. Programu Korekcyjno Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie.

Szczegóły oferty w załączniku:

http://www.sow.com.pl/wp-content/uploads/2017/02/zapytanie-ofertowe.pdf

Termin składania ofert: do 6 marca 2017r.

Ofertę prosimy przesłać:

  1. Pocztą na adres: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Odiar Przemocy w Rodzinie, ul. Okrzei 39, 66-400 Gorzow Wielkopolski
  2. Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sow.com.pl
  3. Faxem pod nr: 95 721 41 60

OGŁOSZENIE

Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko: Aspirant Pracy Socjalnej

Zakres obowiązków: praca z osobami doświadczającymi przemocy (hostel oraz ambulatorium)

Rodzaj umowy:  umowa o pracę na czas określony

Wymiar i rozkład czasu pracy: w pełnym wymiarze, trzy zmiany (6-14, 14-22, 22-6)

Termin składania dokumentów: 09.09.2016

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (w tym licencjat): praca socjalna, socjologia, pedagogika, resocjalizacja lub kierunki pokrewne
  • maksymalny wiek: 30 lat
  • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV oraz listu motywacyjnego drogą mailową na adres interwencja@sow.com.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu naszego ośrodka, ul. Okrzei 39, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 721 41 60

Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp. informuje o zakończeniu procedury naboru na stanowisko inspektora ds. administracyjnych.

 
1 do 10 z 14