Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie
INFORMACJE OGÓLNE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

im. Zjednoczonej  Europy
82-500 KWIDZYN ul. Hallera 4

tel. 55 279 39 45, 55 279 71 30 fax. 55 261 81 31  (ul. Kamienna 18)

55 262 42 21 (ul. Hallera 4)

strona www:sp5.kwidzyn.pl

adres e-mail: piatka@sp5.kwidyn.pl

Szkoła  Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie mieści się w dwóch budynkach.

W  budynku przy ulicy Hallera 4  funkcjonują oddziały edukacji wczesnoszkolnej 1-3 oraz edukacji przedszkolnej „0”.  Budynek  stanowi doskonałą bazę dla nauczania. Oprócz sal lekcyjnych wyposażonych w urządzenie multimedialne ze stałym dostępem do internetu  naszym uczniom oferujemy salę gimnastyczną, aulę, bibliotekę, stołówkę, harcówkę, pracownię informatyczną, pracownię językową, plac zabaw, boiska szkolne typu „ORLIK” oraz gabinety specjalistyczne.

W budynku przy ulicy Kamiennej 18 funkcjonują oddziały 4-8. Wszystkie sale wyposażone są w urządzenia multimedialne z dostępem do internetu. Uczniowie również tutaj  korzystają z sali gimnastycznej, boisk sportowych typu „ORLIK”, biblioteki, stołówki oraz gabinetów specjalistycznych. 

Obydwa budynki usytuowane są w bezpiecznych miejscach z dala od głównych dróg i ulic. Nad uczniami czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Proces dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy wspierają specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta oraz nauczyciele wspomagający. Realizacja zadań  wspierana jest również przez organizacje pozaszkolne. Szkoła współpracuje z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie, Szkołą językową  „NOISE”, Kwidzyńskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych, Klubami Sportowymi. Oprócz oddziałów ogólnodostępnych organizowane są klasy sportowe oraz integracyjne.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 46391
Wprowadzony przez: Renata Dzikowska
Data opublikowania: 2005-03-09 22:05:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-10-13 13:44:24 Bogdana Cyborowska Moch
2021-04-01 11:08:38 Bogdana Cyborowska Moch
2021-03-29 14:05:51 Bogdana Cyborowska Moch
2019-10-07 12:56:03 Bogdana Cyborowska Moch
2019-10-07 12:53:30 Bogdana Cyborowska Moch
2018-09-13 14:07:59 Jan Fabiszak
2017-10-18 20:37:53 Jan Fabiszak
2017-10-18 20:32:05 Jan Fabiszak
2013-02-04 11:53:18 Jan Fabiszak
2012-09-13 16:47:21 Jan Fabiszak
 
Pokaż starsze