Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Poprawczy i Schronisko Dla Nieletnich w Świdnicy

Wyników na stronę: 10 20 30

Zarządzenie nr 24/2024 Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy w sprawie świadczeń socjalnych dla uprawnionych osób.

Sprawozdanie z wykonania planu działalnosci za IV kwartał  2023r..

Plan działaności ZPiSdN w Świdnicy na rok 2024

Remont i częściowa wymiana instalacji grzewczej w budynku warsztatów szkolnych ZPiSdN w Świdnicy

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Świdnicy działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2022, poz. 1617 ze zm.) informuje,iż posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego
i środki trwałe z przeznaczeniemdo przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego, sprzedaż lub darowizny

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu dla pracowników ochrony fizycznej.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2023

Sprawozdanie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

Oferta - umowa zlecenie - Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Informacja o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego L-1 na potrzeby ZPiSdN w Świdnicy w sezonie grzewczym 2023/2024

 
1 do 10 z 128