Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Poprawczy i Schronisko Dla Nieletnich w Świdnicy
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Informacja o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego L-1 na potrzeby ZPiSdN w Świdnicy w sezonie grzewczym 2023/2024

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy informuje, że wyznaczono nowy termin otwarcia nadesłanych ofert w przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 na potrzeby ZPISdN w Świdnicy w sezonie grzewczym 2023/2024.

Nowy termin: 22 listopada 2023 roku, godzina 12:00

Nowy termin otwarcia ofert wynika z przyczyn technicznych (awaria systemu) leżących po stronie portalu zakupowego www.ezamowienia.gov.pl, gdzie prowadzone jest postepowanie przetargowe.

 

Szanowni Państwo, z uwagi problemy techniczne występujące na Platformie Zakupowej www.ezamowienia.gov.pl, gdzie prowadzone jest postępowanie na dostawę oleju opałowego L-1 na potrzeby ZPiSdN w Świdnicy w sezonie grzewczym 2023/2024 informujemy, że otwarcie nadesłanych ofert nastąpi niezwłocznie po przywróceniu funkcjonalności strony.

Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy  w sezonie grzewczym 2023/2024

 

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy informuje o wykonaniu umowy nr 13/2022/ZP z dnia 12 grudnia 2022 roku na dostawę oleju grzewczego lekkiego L-1 w sezonie grzewczym 2022/2023

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy  w sezonie grzewczym 2022/2023

Dyrekor ZPiSdN w Świdnicy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 w sezonie grzerwczym 2022/2023

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy  w sezonie grzewczym 2022/2023

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy ogłasza przetrag nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do kotłów CO na potrzeby ZPiSdN wg normy PN-67 c-96024:2011 P w sezonie grzewczym 2021/2022.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284341/01

Strona prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0859ae55-4de4-11ec-8c2d-66c2f1230e9c


Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zadania - dostawa oleju opałowego

 

 

 
1 do 10 z 13