Biuletyn Informacji Publicznej
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

Kapitał zakładowy Spółki GTL SA wynosi 137 069 300,00 zł i dzieli się na 1 370 693 akcji imiennych o wartości nominalnej po 100 zł każda z nich.

Struktura kapitału zakładowego GTL SA (pdf)