Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie

Zespół Szkolno-Przedszkolny  Nr 4 w Ostródzie ul. Tadusza Kościuszki 14  w Ostródzie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

1.Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 Marca 2016r.     

            2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) .

              3. Uchwały nr L/288/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta Ostródy.

 

Odnośniki

Organem prowadzącym  szkołę  jest Gmina Miejska Ostróda

http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/

Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

http://www.ko.olsztyn.pl/

 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4: 

 

Dyrektor Zespołu - mgr Ewa Kopańska

 

Wicedyrektor - mgr Danuta Horbacz

Wicedyrektor - mgr Małgorzata Rzymowska

Wicedyrektor Przedszkola nr 4 - mgr Beata Prusinowska

 

 

  

 

 

Szukaj w tym dziale: