Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ostródzie ul. T. Kościuszki 14  w Ostródzie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

1.Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 Marca 2016r.     

            2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) .

              3. Uchwały nr L/288/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta Ostródy.

 

Odnośniki

Organem prowadzącym  szkołę  jest Gmina Miejska Ostróda

http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/

Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

http://www.ko.olsztyn.pl/

 

Dyrekcja Szkoły: 

 

Dyrektor ------------------------Beata Prusinowska

Wicedyrektor------------------------Beata Bieńczyk

 

 

   Struktura Organizacyja

Schemat ZSP NR 4. pdf
 

 

Szukaj w tym dziale: